เลขทะเบียนรถมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จวัดป่านานาชาติ

เลขทะเบียนรถมงคล

เลขทะเบียนรถมงคล

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 17.11 น. ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดป่านานาชาติ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่ง ก่อนจะประทับเครื่องบินหมายเลข 90411 ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 11 จ.อุบลราชธานี

หลังจากนั้นเวลา 18.16 น. พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีได้พระราชดำเนินถึงวัดป่านานาชาติ ด้วยรถยนต์พระที่นั่งเลขทะเบียน ร.ย.ล. 3 ก่อนจะเสด็จเข้าพลับพลาพิธี และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตามด้วยทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ท่ามกลางคณะสงฆ์ และบรรดาข้าราชการที่ และประชาชนเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้

เลขทะเบียนรถ ในหลวง พระราชินี 30 12 65
ภาพจาก : Youtube ข่าวพระราชสํานัก

สำหรับประวัติวัดป่านานาชาตินั้น เป็นวัดในสายธรรมยุต และเป็นวัดสาขาที่ 19 ของวัดหนองป่าพง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541 หลังจากนั้นจึงได้ก่อสร้างพระอุโบสถ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

สำหรับพระอุโบสถประจำวัดป่านานาชาตินั้น ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบอีสานล้านช้าง ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายด้วยศิลปะแบบอินเดียสมัยคุปตะ มีพระนามว่า “พระพุทธสุเมธคุณ” โดยเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติรูปแรก

ปัจจุบันวัดป่านานาชาติมีพระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดจำนวน 24 รูป มีการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาพระธรรมวินัยในรูปแบบภาษาอังกฤษ กระทั่งสามารถออกบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติตามแนวทางของพระสายวัดป่าได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำสอนและพระธรรมวินัยสามารถเผยแพร่ออกไปในระดับสากลได้